รับสมัครครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา ด่วน

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษา ม.3 – ม.6 หรือ ปวส./ปวช.

• มีความตั้งใจ ขยัน อดทน รักการเรียนรู้ รักความสะอาด

• คล่องแคล่ว ว่องไว รอบคอบ ตรงต่อเวลา

• สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

• ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

• มีประสบการณ์การดูแลเด็กเล็ก

• สามารถเริ่มงานได้ทันที

 

ติดต่อ ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเรณู / โทร. 038-111338

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 07.00 น. – 17.00 น. วันเสาร์ 09.00 น. – 15.00 น.