ติดต่อ โรงเรียนอนุบาลเรณู
Contact Renu Kindergarten

สามารถเดินทางมาติดต่อโรงเรียนอนุบาลเรณู ได้ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาทำการ 8:00 -17:00 น.

สามารถติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์

038-111-338 (ฝ่ายธุรการ)

084-705-3488 (คุณปฐมภรณ์) 

Facebook : RENU Kindergarten Email : directorrenuschool@gmail.com