สมัครเรียนโรงเรียนเอกชน รับสมัครบุคลากรและคุณครู สวัสดิการที่เพียบพร้อม เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันทั้งครูและนักเรียน

รับสมัครเรียนโรงเรียนเอกชน โดยรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ไปจนถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนคุณภาพ ติดเครื่องปรับอากาศสำหรับนักเรียนและบุคลากรทุกห้อง อีกทั้งยังมีห้องเรียนสำหรับการเรียนรู้ทักษะเสริมต่างๆ เช่น ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ และยังมีสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เพื่อรองรับการเล่นกีฬาหลากหลายประเภทของนักเรียน

Facebook : RENU Kindergarten Email : directorrenuschool@gmail.com