สวดมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พรองค์ภา” ให้หายประชวรเร็ววัน

 

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรร่วมร้อยรวมดวงใจถวายพระพร ร่วมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและหายจากพระอาการประชวรเร็ววัน

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเรณู